Χρηματιστήριο, χρηματιστήρια σήμερα
Τιμολόγια των 71229 εταιρειών σε πραγματικό χρόνο.
Χρηματιστήριο, χρηματιστήρια σήμερα

Τιμές μετοχών

Τιμές μετοχών σε απευθείας σύνδεση

Ιστορικό εισαγωγικών τιμών

Χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση

Μερίσματα μετοχών

Κέρδη από μετοχές της εταιρείας

Οικονομικές εκθέσεις

Αξιολόγηση μετοχών εταιρειών. Πού να επενδύσετε χρήματα;

Microsoft Corporation ανώτατο όριο αγοράς

Ο όγκος των μετοχών Microsoft Corporation σήμερα και η ιστορία της κεφαλαιοποίησης της Microsoft Corporation από την έναρξη της διαπραγμάτευσης μετοχών της MSFT στο χρηματιστήριο.
Προσθήκη στα γραφικά στοιχεία
Προστέθηκε στα γραφικά στοιχεία

Microsoft Corporation κεφαλαιοποίηση

Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της Microsoft Corporation είναι 2 515 173 113 856 Δολάριο ΗΠΑ.
+68 397 563 904 $ (+2.80%)
αλλαγή κεφαλαιοποίησης από χθες

Microsoft Corporation κεφαλαιοποίηση σε δολάρια σήμερα. Εμφανίζεται η κεφαλαιοποίηση Microsoft Corporation, δηλ. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μετοχών που πολλαπλασιάζονται με την τιμή της μετοχής. Ο ιστότοπός μας λαμβάνει σήματα κεφαλαιοποίησης Microsoft Corporation για σήμερα από ανοιχτές πηγές. Το καπάκι της αγοράς Microsoft Corporation σήμερα είναι ίσο με το 2 515 173 113 856 δολάρια ΗΠΑ.

Microsoft Corporation όγκος συναλλαγών

Σήμερα ο όγκος συναλλαγών των μετοχών Microsoft Corporation ανερχόταν σε 24 940 040 Δολάριο ΗΠΑ.
+7 932 062 $ (+46.64%)
αλλαγή του όγκου των συναλλαγών από χθες

Οι όγκοι συναλλαγών Microsoft Corporation σήμερα ανήλθαν σε $ 24 940 040. Το Microsoft Corporation παρουσιάζεται καθημερινά στον ιστότοπο. Η συναλλαγή Microsoft Corporation πραγματοποιείται σε πολλές χρηματιστηριακές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, παρουσιάζουμε τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών Microsoft Corporation. Η επέκταση Microsoft Corporation αυξήθηκε κατά $ 68 397 563 904.

Προβολή:
Να

Microsoft Corporation ανώτατο όριο αγοράς

Microsoft Corporation διάγραμμα αγοράς με βάση τα έτη. -0.83% ανά εβδομάδα - μια αλλαγή στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς Microsoft Corporation. Κατά τη διάρκεια του έτους, η επέκταση Microsoft Corporation έχει αλλάξει από 56.72%. Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση Microsoft Corporation εκτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ 2 515 173 113 856.

Εβδομάδα Μήνας 3 μήνες Ετος 3 χρόνια

Microsoft Corporation ιστορικό κεφαλαιοποίησης

Ημερομηνία Κεφαλοποίηση
Η κεφαλαιοποίηση (κεφαλαιοποίηση της αγοράς) είναι η αγοραία αξία όλων των μετοχών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ισούται με την τιμή των μετοχών πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών.
07/12/2021 2 515 173 113 856 $
06/12/2021 2 446 775 549 952 $
03/12/2021 2 424 153 571 328 $
02/12/2021 2 479 318 368 256 $
01/12/2021 2 519 040 000 000 $
30/11/2021 2 483 189 186 560 $
29/11/2021 2 536 270 725 120 $

Microsoft Corporation διάγραμμα όγκου

Εβδομάδα Μήνας 3 μήνες Ετος 3 χρόνια

Microsoft Corporation δεδομένα ιστορικού όγκου

Ημερομηνία Όγκος (24 ώρες)
Ο όγκος συναλλαγών των μετοχών της Microsoft Corporation είναι το συνολικό ποσό όλων των συναλλαγών με μετοχές της MSFT που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν κατά την επιλεγμένη ημερομηνία.
07/12/2021 24 940 040 $
06/12/2021 17 007 978 $
03/12/2021 32 205 168 $
02/12/2021 18 278 442 $
01/12/2021 17 118 314 $
30/11/2021 15 357 921 $
29/11/2021 9 063 493 $

Το γράμμα Microsoft Corporation είναι ίσο με 2 515 173 113 856 δολάρια ΗΠΑ 07/12/2021. Microsoft Corporation με κεφαλαλγία στο 06/12/2021 ανερχόταν σε 2 446 775 549 952 δολάρια ΗΠΑ. Το γράμμα Microsoft Corporation είναι ίσο με 2 424 153 571 328 δολάρια ΗΠΑ 03/12/2021. Το γράμμα Microsoft Corporation είναι ίσο με 2 479 318 368 256 δολάρια ΗΠΑ 02/12/2021.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς Microsoft Corporation στο 01/12/2021 ανερχόταν σε 2 519 040 000 000 δολάρια ΗΠΑ. Το γράμμα Microsoft Corporation είναι ίσο με 2 483 189 186 560 δολάρια ΗΠΑ 30/11/2021. Επικεφαλίδα της αγοράς Microsoft Corporation είναι $ 2 536 270 725 120 στις 29/11/2021.

Η κεφαλαιοποίηση του Microsoft Corporation σήμερα είναι 2 515 173 113 856 $. Η χρηματιστηριακή αξία του Microsoft Corporation έχει αλλάξει +2.8% σε σχέση με χθες. Ο όγκος διαπραγμάτευσης των μετοχών MSFT Microsoft Corporation την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης ανήλθε σε 24 940 040 $. Ο όγκος διαπραγμάτευσης των μετοχών Microsoft Corporation μεταβλήθηκε σε +46.64% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Το κόστος των μετοχών Microsoft Corporation

Χρηματοδότηση Microsoft Corporation